Hệ thống đấu giá xe cũ của Nhật Bản

Hệ thống đấu giá xe cũ của Nhật Bản

 
Chúng tôi đã sử dụng công nghệ Socket IO để phát triển hệ thống này, cho phép đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB).
Khách hàng: Công ty Nhật Bản
Hình ảnh mô tả Hệ thống đấu giá ô tô đã qua sử dụng của Nhật Bản
This entry was posted in . Bookmark the permalink.