Ứng dụng dành cho bất cứ ai yêu cầu khách du lịch giúp đỡ mua sản phẩm từ nước ngoài

Hakobiya – Ứng dụng dành cho những ai nhờ du khách giúp đỡ mua sản phẩm từ nước ngoài

Phiên bản Android và iOS.
Khách du lịch và Người mua giao dịch trực tiếp thông qua ứng dụng.
Dự đoán sẽ là một HIT lớn!!!

This entry was posted in . Bookmark the permalink.