Áp dụng HTTPS cho vietvang.net


Từ hôm nay chúng tôi áp dụng giao thức HTTPS (mã hóa đường truyền) cho trang web vietvang.net. (chữ HTTPS hiển thị màu xanh trên thanh địa chỉ).

Địa chỉ trang web đã được mã hóa sẽ là https://vietvang.net. Tốc độ hiển thị của trang web ít nhiều chậm lại một chút nhưng đảm bảo toàn bộ thông tin hiển thị đều được mã hóa an toàn.

Chúng tôi cũng sẵn sàng Tư vấn cho các doanh nghiệp về HTTPS với Bản chứng nhận điện tử (Digital Certificate) tự tạo hoặc là mua từ nhà cung cấp Quốc tế – (kiểu Việt Vang đang áp dụng).

Bài viết liên quan