Các URL hữu ích – useful URLs

 • Google console – Để quản lý Sitemap và các việc khác cho trang web

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=vi

 • Facebook Debugger / for developers

https://developers.facebook.com/tools/debug/

 • Từ điển tiếng Nhật, Nhật – Anh, ..

https://dictionary.goo.ne.jp/

http://thesaurus.weblio.jp/

 • Kiểm tra rich snippets / schema.org

https://search.google.com/structured-data/testing-tool

https://www.google.com/webmasters/markup-helper/

 • Kiểm tra một trang web nào đó có tối ưu Mobile hay chưa (theo tiêu chí của google).

https://search.google.com/test/mobile-friendly?utm_source=mft&utm_medium=redirect&utm_campaign=mft-redirect

 • Tìm các icon miễn phí, hợp pháp cho trang web của bạn

https://www.flaticon.com/

 • Tiềm hiểu về SEO Quake

https://www.seoquake.com/guide/index.html

 • Một số tiện ích dành cho SEO pro, ví dụ: check Back links

https://lxrmarketplace.com/lxrmarketplace.html

https://lxrmarketplace.com/

https://lxrmarketplace.com/seo-inbound-link-checker-tool.html

 • XML viewer
 • Các mẫu câu tiếng Anh liên quan đến hợp đồng và đàm phán hợp đồng.
 • Windows trouble shouting, windows update

https://www.drivereasy.com/knowledge/fix-100-disk-usage-in-task-manager-improve-pc-performance-on-windows-10/

 • X.509 Decoder (Decode Certificate to Public key,….)

http://phpseclib.sourceforge.net/x509/decoder.php

 • Check xem Certificate và RSA Private có match không.

https://confirm.globessl.com/key-matcher.html

https://www.sslshopper.com/certificate-key-matcher.html

https://www.gogetssl.com/ssl-certificate-matcher-tool/

Bài viết liên quan