Cách gửi mail

Khi chúng ta gửi mail cho nhiều khách hàng với cùng một nội dung, tiết kiệm thời gian.Nên xác nhận lại với người quản lý về việc gửi mail này trước khi gửi đi.

Nên sử dụng BCC vì những người được thêm trong BCC không thể xem được những người cũng được nhận email này. Nghĩa là trong phần người nhận chỉ có địa chỉ email của họ.

Đối với CC chúng ta nên sử dụng trong nội bộ.

Bài viết liên quan