Chỉnh giao diện cho các màn hình Iphone

Khi viết App IOS thì ban đầu ta chỉ chỉnh nó trên một thiết bị cụ thể sau đó khi chạy App thì sẽ bị vỡ giao diện
Giải pháp : Sử dụng Auto layout và Size classes thiết kế giao diện

Bài viết liên quan