Đăng ký BHYT cho người lao động nước ngoài

  • Doanh nghiệp muốn tham gia Bảo hiểm cho lao động nước ngoài cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:
  • Phiếu thông tin của doanh nghiệp,
  • Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh,
  • Hộ chiếu của người lao động nước ngoài( công chứng )
  • Phiếu giao nhận
  • Khi báo tăng kèm theo UNC đã thanh toán tiền
  • Thời gian tra kết quả từ 7 đến 15 ngày
Bài viết liên quan