Di chuyển thư mục nặng ra khỏi ổ C để ổ C khỏi bị đầy.

Khi ổ C bị đầy, cách ta thường nghĩ là Xóa bớt vài thư mục ở ổ C. Tuy nhiên chúng ta băn khoăn liệu các thư mục chúng ta định xóa có cần thiết hay không?

Câu trả lời.

Ngoài các thư mục mà Windows tự xóa để free thêm ổ đĩa thì đều là thư mục cần thiết. 

Vậy thì làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Có 1 cách rất an toàn và hiệu quả.

1. Copy các thư mục nặng, ví dụ: C:/Windows/Installer sang ổ đĩa D hoặc E.
2. Chạy lệnh ở CMD để báo cho OS biết là thư mục C:/Windows/Installer đã được di chuyển địa chỉ.

Việc 2. thì làm theo các bước sau.
a. Chạy CMD bằng quyền admin (chuột phải, run as Administrator).


b. Tạo thư mục D:\C\Windows\ (tạo ra ở ổ D).

c. move <Ctr-X Ctr-V> thư mục Installer ở C:\Windows\ sang thư mục D:\C\Windows\ (đã tạo ra ở trên)

d. Chạy lần lượt các lệnh

  • CD C:\WINDOWS
  • MKLINK /J Installer D:\C\Windows\Installer

Tham khảo: https://superuser.com/questions/216300/can-i-delete-msocache

Bài viết liên quan