ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐĂNG KÍ GIẢM TRỪ GIA CẢNH LÀ BỐ, MẸ

 1. Trường hợp áp dụng: Quy định tại điểm d3, đ, e điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC
 • Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện quy định như sau:
 • Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
 • Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
 • Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
 • Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
 • Người khuyết tật, không có khả năng lao động là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…).
 1. Hồ sơ chứng minh, gồm: (quy định tại điểm g.3 điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC
 • Bản chụp Chứng minh nhân dân.
 • Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như: bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).
 • Giấy xác nhận thu nhập dưới 1 triệu đồng
 1. Tìm hiểu ngoài lề độ tuổi lao động, ngoài lao động:
 • Theo khoản 1, điều 3 luật lao động 2012 và điều 54 luật bảo hiểm xã hội 2014 thì độ tuổi lao động từ 15-55 đối với nữ và 15-60 đối với nam. Nằm ngoài phạm vi độ tuổi đó gọi là độ tuổi ngoài lao động.
Bài viết liên quan