Giải quyết các lỗi vào buổi sáng. Giữ sức khỏe tốt để làm việc hiệu quả

Khi gặp các vấn đề khó giải quyết thì nên giải quyết nó vào buổi sáng sẽ tốt hơn. Ngày ngủ đủ 7 tiếng trở lên, cuối tuần chơi môn thể thao nào đó để giữ sức khỏe

Bài viết liên quan