Giao việc vui vẻ và hiệu quả

Với vai trò leader, tôi thường xuyên giao công việc cho các thành viên khác. Vấn đề mấu chốt ở đây là làm sao công việc được hoàn thành đúng hạn và đảm bảo chất lượng? Theo kinh nghiệm của tôi, để đạt được hai mục đích trên thì người được giao việc cần hiểu rõ yêu cầu và thấy được tầm quan trọng của công việc. Vì thế, tôi thường dành thời gian giải thích rõ ngữ cảnh làm phát sinh công việc, các dữ liệu liên quan và các kết quả phải đạt được sau khi công việc được hoàn thành. Đôi lúc, nếu tôi đã có cách giải quyết cho công việc thì tôi có thể gợi ý cho người nhận việc, tuy nhiên ưu tiên vẫn là cách giải quyết của riêng bản thân họ.
Vấn đề được chuyển giao càng rõ ràng, công việc càng thuận lợi. Đó là phương châm của tôi

Bài viết liên quan