Hạn chế số lần user phải click chuột.

Trong thiết kế web, đôi khi chúng ta sa đà phân ra làm nhiều màn hình, nhiều cấp, làm cho người sử dụng web phải click chuột nhiều lần mới đến được trang web cần xem. Và thực tế cho thấy, có nhiều user không đủ kiên nhẫn như vậy.

Cũng tương tự như vậy FORM TÌM KIẾM cũng nên lưu lại ĐIỀU KIỆN TÌM KIẾM để user khi muốn thay đổi điều kiện tìm kiếm ở một chỗ thì không phải nhập lại toàn bộ.

Bài viết liên quan