Hình ảnh hiển thị sai chiều

Hình ảnh được chụp từ iphone nói riêng và thiết bị di động nói chung khi đưa vào máy tính sẽ hiển thị sai chiều

Nguyên nhân: Trên thiết bị di động, để hiển thị đúng hình ảnh khi người dùng để điện thoại đứng hoặc xoay ngang để chụp hình thì thiết bị đã thay đổi thuộc tính orientation (là 1 con số) của hình ảnh

1 Không quay
3 Quay 180 độ
6 Quay 90 độ theo chiều kim đồng hồ
8 Quay ngược chiều kim đồng hồ 90 độ
NULL Không tồn tại giá trị

Cách khắc phục: phải viết hàm dùng thông số orientation để xoay ảnh lại cho đúng

Bài viết liên quan