HỒ SƠ VÀ TIỀN LƯƠNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH VỚI LAO ĐỘNG ĐI CÁCH LY Y TẾ

1.Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người bị cách ly y tế

Theo công văn 422/bhxh-csxh được ban hành ngày 13/02/2020 về việc người lao động buộc phải thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch viêm đường hô hấp do Covid

Theo điều 1 của công văn: Người đi cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng chế độ ốm đau theo quy định trong thời gian cách ly y tế.

Về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người bị cách ly y tế

Theo quy định tại khoản 1,2 Điều 100 luật BHXH, khoản 1, 2, Điều 21 Thông tư số 56/2017/TT-BHYT, hồ sơ bao gồm: Trường hợp nội trú: Giấy ra viện, trường hợp ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH, hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian nội trú.

Lưu ý: Thời gian hưởng chế độ nghỉ đi cách đi ly y tế được tính như thời gian nghỉ ốm bình thường.

Thời gian hưởng chế độ: Khoản 1 điều 26 Luật BHXH năm 2014 quy định thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với NLĐ quy định tại các điểm a, b, c, d và h của khoản 1 điều 2 của luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Thời gian nghỉ được quy định như sau: Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm

2.Chế độ tiền lương cho người lao động bị ốm

Theo Điều 112, Điều 115 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, người lao động nghỉ làm việc vẫn được hưởng nguyên lương trong 2 trường hợp:

Nghỉ ngày lễ, tết: Tết dương lịch 01 ngày; Tết Âm lịch 05 ngày; Ngày Chiến thắng 01 ngày; Ngày Quốc tế lao động 01 ngày; Ngày Quốc khánh 01 ngày; Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày.

Nghỉ việc riêng: Kết hôn nghỉ 03 ngày; Con kết hôn nghỉ 01 ngày; Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng chết, vợ chết hoặc chồng chết, con chết nghỉ 03 ngày.

Theo đó, nghỉ ốm đau không thuộc trường hợp nghỉ hưởng nguyên lương nên doanh nghiệp không phải trả lương khi người lao động.

Bài viết liên quan