Học Java Servlet miễn phí – khai giảng 24/6/2014 – Đăng ký sớm không hết chỗ!!!

[langswitcher from=“vi” to=“en,jp”]

Học Java Servlet miễn phí

 

Thời lượng: 20 buổi

Số lượng: 10 người (sẽ ngưng nhận hồ sơ khi đủ người).

Thời gian: 8h30 -> 17h

Thời gian khai giảng dự kiến: 24/06/2014.

Nơi học: Văn phòng công ty Việt Vang, 457 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú.

Giáo trình: Nhập môn JSP – Servlet của Nhật Bản.

Nhận hồ sơ: email_nha

Hiện tại còn chỗ dành cho: 5 người.

Điều kiện:

 • Nam hoặc nữ đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, có kinh nghiệm lập trình một dự án nào đó trên một ngôn ngữ bất kỳ.
 • Độ tuổi: 21 -> 23.
 • Chỉ được nghỉ tối đa 1 buổi, và phải tự học trước ở nhà nội dung cho buổi đó. Nếu vi phạm sẽ bị ngưng học và phải thanh toán tiền đền bù là 1,000,000 (Một triệu đồng) cho công ty Việt Vang.
 • Phải tự túc tiền đi lại, tiền ăn trưa, tiền gửi xe (5,000 VND/ngày)
 • Có máy tính lap-top mang theo, tốc độ 2.6 GHz trở lên.

Quyền lợi:

 • Ngoài kiến thức về Java, học viên còn có cơ hội tìm hiểu văn hóa công ty, đặc biệt là cách làm việc với các khách hàng Nhật Bản.
 • Nếu kết quả học tập tốt, học viên đó có cơ hội được mời làm việc tại công ty Việt Vang.

Nội dung khóa học:

 • Giải thích chung về JSP, Servlet. ————————————————— 1 ngày.

Cài đặt môi trường Java, MySQL, Apache

 • SP cơ bản. ——————————————————————————— 1 ngày.

Tạo form, xử lý giá trị nhập vào, vòng lặp

 • Xử lý user request ———————————————————————– 1 ngày.

Query, Header, Cookie

 • Thực hành với JSP ———————————————————————– 1 ngày.

Các kiểu dữ liệu Date, Mảng, file

Logs, DOM (XML)

 • JDBD —————————————————————————————- 1 ngày.

Kết nối DataBase

 • Thự hành với JDBC ——————————————————————– 1 ngày.

Download dữ liệu từ DataBase

 • Cơ bản về Java Servlet ——————————————————————– 1 ngày.
 • JavaBeans ——————————————————————————— 1 ngày.

Liên kết JSP – Servlet – JavaBean

 • JSTL —————————————————————————————- 1 ngày.
 • Deploy một dự án – lần 1. ———————————————————– 1 ngày.
 • Struts cơ bản. ————————————————————————— 1 ngày.
 • Thực hành với Struts 1. Và Struts 2. ———————————————- 2 ngày.
 • Deploy một dự án – lần 2. ———————————————————– 2 ngày.
 • Chuẩn bị báo cáo. ————————————————————————-2 ngày
 • Báo cáo. ————————————————————————————– 1 ngày.
 • Thời gian dự trù. —————————————————————————-2 ngày.
Bài viết liên quan