Kinh nghiệm mua bán 4

Không nên hạ thấp giá của sản phẩm khi có nhiều sản phẩm khác và đối thủ cạnh tranh. Thay vào đó vẫn giữ nguyên giá của sản phẩm và tăng khuyến mãi cho khách hàng.

Bài viết liên quan