Kinh nghiệm nâng cấp từ PHP 5.1/5.3 lên 5.6 hoặc PHP 7 bằng Editor PhpStorm và sử dụng PhpStorm

Phần mềm JetBrains PhpStorm từ lâu đã trở thành là 1 trong những phần mềm lập trình website thông minh nhất. Không tốn nhiều dung lượng ổ cứng nhưng lại cực kì thông minh, giúp bạn lập trình, vá lỗi, debug, suggest đầy đủ, hiệu quả và nhanh chóng .

Những điều PhpStorm mang lại khi nâng cấp PHP

 • PhpStorm sẽ gợi ý những hàm và biến mà phiên bản PHP mới không còn sử dụng được :

 

 

 • Hoặc là sẽ gợi ý các hàm không nên sử dụng ở phiên bản PHP mới bằng cách gạch ngang hàm:

 

 

Những lợi ích khác khi sử dụng PhpStorm

Khi khi khai báo sai biến PHP hoặc sai thiếu các dấu ” ; . ,” sẽ gợi ý bằng gạch chân đỏ và câu gợi ý:

 

 

 • PhpStorm hỗ trợ autosave, không cần dev phải Cmd/Ctrl + S.
 • Hỗ trợ Emmet một plugin cho phép viết HTML cực nhanh. ví dụ: div#header+div.page+div#footer.class1.class2.class3 rồi ấn phím Tab.
 • Hỗ trợ gợi ý các hàm bạn đã viết và các hàm hệ thống của PHP khi gõ hàm:

 

 

 • Hỗ trợ Tích hợp PHP Code Sniffer (khá giống Sonarqube) sẽ thay dev kiểm tra và chỉ ra lỗi ở các file PHP, Javascript và CSS theo những tiêu chuẩn code mà dev đưa ra. Tiêu chuẩn code mặc định PHP Code là PEAR Coding Standards.

 

 

 • Hỗ trợ Database Tools and SQL. kể cả thông qua SSH

 • PhpStorm cũng hỗ trợ Test RESTful Web Service mà không cần thông qua Postman.

 • Hỗ trợ Terminal ngay trên PhpStorm.

 • Hỗ trợ GIT cực kì hiệu quả.
 • Remote Host. Dễ dàng kết nối đến host với nhiều giao thức. Chọn Tool > Deployment > Configuration. Click + và thêm thông tin host.

 

 

Bài viết liên quan