Ký giấy tờ

Hiện nay có rất nhiều trường hợp bị mất tiền, tài sản do ký giấy tờ mà không kiểm tra kỹ (đặc biệt là khi giao dịch với ngân hàng). Vì vậy để tránh rủi ro trước khi ký nên làm như sau:

  • Đối với người nhận giao dịch: Luôn đọc và hiểu rõ các khoản trong giấy tờ, biên bản trước khi ký.
  • Đối với người giao dịch: Yêu cầu người nhận ký đầy đủ chữ ký. Nếu giấy tờ có từ 2 tờ trở lên phải ký nháy vào mỗi trang hoặc có dấu giáp lai.
Bài viết liên quan