Lịch nghỉ lễ/tết năm 2020

Thực hiện quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 115 của Bộ luật Lao động về việc người lao động hằng năm được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ và Điều 23, chương VI của Nội quy Công ty, Giám đốc Công ty CP TV & CC GPQT Chuẩn Việt Vang thông báo về việc nghỉ Lễ như sau:

 1. Nghỉ tết Dương lịch
 • Nghỉ tết Dương lịch 01 ngày là thứ Tư ngày 01/01/2020.
 • Đi làm lại từ thứ 5 ngày 02/01/2020.
 1. Nghỉ tết Âm lịch
 • Nghỉ tết Âm lịch 05 ngày (Từ thứ 5 ngày 23/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020).
 • Đi làm lại từ thứ 2 ngày 03/02/2020.
 • Làm bù 02 ngày thứ 7 là ngày 11/01/2020 và 18/01/2020.
 1. Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/03/2019 AL)
 • Nghỉ 01 ngày 10/03/2020 Âm lịch (Từ ngày 02/04/2020 đến hết ngày 03/04/2020 )
 • Đi làm lại từ thứ 2 ngày 06/04/2020.
 • Làm bù 01 ngày thứ 7 là ngày 11/04/2020.
 1. 30/4 và Quốc tế Lao động (01/05)
 • Nghỉ 01 ngày 30/04/2020.
 • Nghỉ 01 ngày 01/05/2020
 • Đi làm lại từ thứ 2 ngày 04/05/2020
 1. Nghỉ lễ Quốc khánh (02/09)
 • Nghỉ 01 ngày là thứ Tư ngày 02/09/2020
 • Đi làm lại từ thứ 5 ngày 03/09/2020.
 1. Đối với các nhân viên đang trong giai đoạn thực hiện các dự án sẽ căn cứ vào yêu cầu công việc thực tế để yêu cầu làm việc vào một số ngày nghỉ nêu trên và sau đó sẽ được bố trí ngày nghỉ bù.
 2. Toàn bộ nhân viên trong Công ty phải sắp xếp công việc đang thực hiện của mình như: Triển khai các công việc cần hoàn thành và báo cáo Giám đốc các công việc còn tồn đọng trước khi nghỉ lễ.

Toàn thể nhân viên trong Công ty thực hiện tốt thông báo này./.

GIÁM ĐỐC    

(đã ký, đóng dấu)

Hoàng Hải Triều


Deprecated: Function WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/vietvang-test/html/wp-includes/functions.php on line 5697
Bài viết liên quan