Năm 2017, Doanh nghiệp đi thuê nhà dân để làm văn phòng cần làm thủ tục gì để hợp lý chi phí

1. Trường hợp doanh thu từ tiền cho thuê nhà trong năm từ 100 triệu trở xuống hoặc trung bình một tháng từ 8,4 triệu đồng trở xuống:

  • Cá nhân cho thuê
    Không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế cũng không thực hiện cấp hóa đơn lẻ nhưng phải nộp thuế Môn Bài.
  • Đối với doanh nghiệp đi thuê nhà
    Cần chuẩn bị hồ sơ như sau để được ghi nhận vào chi phí được trừ:
  • Hợp đồng thuê tài sản;
  • Chứng từ trả tiền thuê tài sản.

2. Trường hợp doanh thu từ tiền thuê trong năm trên 100 triệu:

– Cá nhân có nhà cho thuê sẽ phải nộp 3 loại thuế: Thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài…..

Bài viết liên quan