Những điểm mới tại nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng so với nghị định 90/2019/NĐ-CP

  1. Từ 1/7/2022 mức lương tối thiểu vùng theo tháng của người lao động được điều chỉnh tăng (từ 180.000 đồng – 260.000 đồng) so với NĐ 90/2019/NĐ-CP và lần đầu tiên có quy định mức lương tối thiểu vùng theo giờ tại NĐ 38/2022/NĐ-CP cụ thể như sau:
Vùng Mức lương tối thiểu tháng

(đơn vị đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(đơn vị đồng/tháng)

Vùng I 4.680.000 22.500
Vùng II 4.160.000 20.000
Vùng III 3.640.000 17.500
Vùng IV 3.250.000 15.600

2. Không còn quy định lương tối thiểu vùng của người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn 7% so với lao động làm việc trong điều kiện bình thường từ 1/7/2022

3. Một số địa bàn được điều chỉnh từ vùng II lên vùng I, vùng III lên vùng II và vùng IV lên vùng III quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định 38/2022/NĐ-CP


Deprecated: Function WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/vietvang-test/html/wp-includes/functions.php on line 5697
Bài viết liên quan