Trao đổi về ứng dụng CNTT trong quản lý chất lượng ở Bạc Liêu

Ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2017, giám đốc Triều sẽ thực hiện buổi trao đổi về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng” tại thành phố Bạc Liêu, theo lời mời của trung tâm VCCI Cần Thơ.

Nội dung dự kiến của buổi nói chuyện như dưới đây.

 1. Giới thiệu “Công nghệ thông tin trong quản lý” là gì?
 • Các modules chính của một hệ thống quản trị doanh nghiệp.
 1. Thảo luận tự do về “Chất lượng” trong nông nghiệp.
 • Mô hình 4M (Man, method, material, Machine)
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến Chất lượng.
 • Các vướng mắc cụ thể của một vài doanh nghiệp.
 • Công nghệ thông tin có thể áp dụng cụ thể vào đâu, như thế nào.
 • Chi tiết về chi phí và dự kiến lộ trình cho một vài trường hợp cụ thể.
 1. Trải nghiệm thử 2 ứng dụng Công nghệ thông tin
 • Hệ thống Quản trị khách hàng CRM
 • Hệ thống Quản trị công việc RedMine.
 • Hệ thống Quản trị Vấn đề – Giải pháp BEM (Business Event Management) – Chuyên gia Nhật Demo từ Nhật Bản.
 1. Thảo luận về một số Công nghệ mới nhất hiện nay.
 • IOT cho nông nghiệp.
 • IOT cho y tế.
 • Quản trị sau thu hoạch (nếu có thời gian).
 • Một số nội dung cơ bản về Bảo mật thông tin.

Công ty Việt Vang có thể thực hiện các buổi trao đổi tương tự tại các tỉnh thành khác, quý vị có nhu cầu xin liên hệ đến chúng tôi. Trân trọng!

Bài viết liên quan