Ra mắt website vv-pos.net cho hệ thống VVPOS

1Ngày 10/11/2014, ra mắt website vv-pos.net cho hệ thống VVPOS. Là nơi cung cấp các thông tin về hệ thống VVPOS, nơi chứa các tài liệu hướng và cách sử dụng hệ thống.

 Deprecated: Function WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/vietvang-test/html/wp-includes/functions.php on line 5697
Bài viết liên quan