Release App trên App Store

Khi release App thường tốn rất nhiều thời gian và bị từ chối rất nhiều lần trước khi được chấp nhận

Giải pháp: cần chuẩn bị sẵn sàng để đợi phản hồi từ Apple và sửa lỗi nếu có


Deprecated: Function WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/vietvang-test/html/wp-includes/functions.php on line 5697
Bài viết liên quan