Thực hiện Review Source code trong giai đoạn đầu phát triển

Ở Việt Nam, nơi có rất nhiều kỹ sư trẻ, có rất nhiều trường hợp được phát triển mà không hướng dẫn kỹ thuật đầy đủ.

Các vấn đề tại thời điểm đó là một chương trình cơ bản có nhiều hình thức viết hơn một chương trình khó.

Trong trường hợp một chương trình khó, bản tự điều tra nhiều thứ và các leader cũng kiểm tra. Mặt khác, các chương trình mà bất cứ ai cũng có thể viết thì cơ bản không được kiểm tra.

Tuy nhiên, các chương trình như vậy thường được sử dụng trên toàn hệ thống, và nếu bạn dùng cách viết phức tạp, thì về sau sẽ là nguyên nhân gây ra lỗi và phát sinh thêm chi phí bảo trì.

Để ngăn chặn tình trạng như vậy, điều quan trọng là cần Review Source code trong giai đoạn đầu phát triển  và tìm ra vấn đề nhanh chóng.

Bài viết liên quan