Tránh lãng phí thời gian vì tự tin

Trong một dự án gần đây, tôi cần cài đặt một cơ sở dữ liệu phân tán và thực hiện việc đồng bộ giữa các chi nhánh với nhau. Đây là lần đầu tiên tôi cài đặt cơ sở dữ liệu như thế này. Sau khi xem qua tài liệu hướng dẫn, tôi bắt tay vào cài đặt. Tuy nhiên, loanh hoay cả ngày vẫn chưa thể cài đặt thành công! Cuối cùng, sau khi xem xét thật kỹ tài liệu hướng dẫn, tôi phát hiện mình đã thiếu đi một bước phân quyền! Sau khi thực hiện phân quyền, tôi đã cài đặt thành công.

Bởi tự tin vào khả năng của mình mà tôi đã lãng phí một ngày làm việc

Bài viết liên quan