Tránh lỗi: Cannot modify header information – headers already sent by.

Khi dùng các hàm để redirect như: header(‘Location: http://example.com/’) hoặc các hàm sẵn có của WordPress như wp_redirect thì phải viết trước hàm get_header(). Nếu không sẽ gây ra lỗi trên.

Bài viết liên quan