Trường hợp thuê mướn người lao động nước ngoài

Nếu công ty có thuê mướn người lao động nước ngoài thì các giấy tờ sau công ty phải thực hiện thay cho người lao động

Giấy phép lao động (của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.) tham khảo Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP, Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Thẻ tạm trú tại cơ quan xuất nhập cảnh  (Tham khảo thông tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015

Bài viết liên quan