Về việc đánh giá một phần mềm

Đối với công ty sản xuất phần mềm, nếu muốn đánh giá KHÁCH QUAN phần mềm mình viết có chạy tốt hay không thì cách tốt nhất là Sử dụng chính phần mềm đó.

Việt Vang tạo phần mềm CRM (VV-CRM), rồi Phần mềm chấm công, và chính Việt Vang cũng dùng những phần mềm này để quản lý Khách hàng, để chấm công cho các nhân viên Việt Vang. Trong quá trình sử dụng, các bạn Nhân sự của công ty đã đưa ra những thắc mắc, gợi ý, yêu cầu cải thiện,… rất bổ ích, và từ đó đội ngũ Kỹ sư biết cách để cải thiện.

Bài viết liên quan