Xử lý giữ liệu đo định kỳ với số lượng lớn.

Trong dự án Quan sát động vật, chúng tôi phải xử lý (vẽ đồ thị) một lượng dữ liệu cực lớn từ Sensor gửi lên (khoảng 150 data một giây), và mỗi data thì bao gồm GIÁ TRỊ ĐO và THỜI GIAN.

Việc gửi một lượng dữ liệu lớn thế này làm cho đường truyền mất tính ổn định, hay bị trễ, và đồ thị vẽ ra bị sai, lệch rất nhiều.

Chúng tôi đã NHẬN RA giữ liệu THỜI GIAN thực ra không cần gửi, vì GIÁ TRỊ ĐO được đo đều đặn theo thời gian, nên chúng tôi đã quyết định KHÔNG gửi THỜI GIAN từ Sensor mà tự động tính thời gian ở nơi vẽ đồ thị. Kết quả, lượng data cần gửi qua đường truyền giảm hẳn, và đồ thị trở nên rất MƯỢT

Bài viết liên quan