Xử lý khi Android Studio không nhận adb

Thỉnh thoảng Android Studio không khởi động được máy ảo và hiện Unable to locate adb. Nguyên nhân có thể do một hành phần nào đó của Android SDK Platform-tools không được cài đặt đúng cách.

Có thể sửa bằng cách vào thư mục cài đặt AndroidSDK (tuỳ máy), xoá thư mục platform-tools đi.

Sau đó vào Android Studio —> Setting —> System Settings —> Android SDK —> SDK Tools. Check chọn Android SDK Platform-Tools và ok để cài đặt lại. Lỗi sẽ được fix.

 

Bài viết liên quan