Phần mềm mô phỏng sự lan toả và Lưu dữ liệu chất độc trong đất

Hình ảnh mô tả Phầm mềm mô phỏng sự lan toả và Lưu dữ liệu kiểm tra chất độc trong đất
  • Giúp cho việc xác định phạm vi đất bị nhiễm chất độc phóng xạ từ chiến trang 1 cách dễ dàng
  • Sử dụng mô hình 2D và 3D mô phỏng tình trạng đất nhiễm độc ở cấp độ nào
  • Đưa ra dữ liệu lấy mẫu.
  • Mô phỏng toàn bộ dữ liệu bằng hình ảnh 2D và 3D.
  • NHANH CHÓNG và CHÍNH XÁC.
  • Hiện đang sử dụng tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.