PHẦN MỀM QUẢN LÝ RẠP CHIẾU PHIM – DỰ ÁN RẠP PHIM STARLIGHT

Hỉnh ảnh mô tả PHẦN MỀM QUẢN LÝ RẠP CHIẾU PHIM – DỰ ÁN RẠP PHIM STARLIGHT

PHẦN MỀM QUẢN LÝ RẠP CHIẾU PHIM – DỰ ÁN RẠP PHIM STARLIGHT

Tên PJT: Quản lý rạp chiếu phim Starlight

Thiết kế, thiết lập: Việt Vang

Tạo và phát triển: Việt Vang

URL: http://starlight.vn

Mô tả dự án

Trong các rạp chiếu phim hiện nay, việc quản lý và tổ chức chiếu phim, bán vé luôn là vấn đề được quan tâm.

Người quản lý luôn gặp khó khăn trong vấn đề quản lý quá trình hoạt động của từng bộ phận như: phim, lịch chiếu, trang thiết bị… và đặc biệt là quá trình bán vé. Khách hàng phải xếp hàng chờ đợi hàng giờ để mua được vé xem phim.

Chính vì lý do đó mà số lượng khách hàng đi xem phim cũng ít hơn, thu nhập của rạp cũng bị ảnh hưởng.

Vì vậy, tạo ra một phần mềm quản lý rạp chiếu phim là một nhu cầu tất yếu.

Màn hình setup rạp

Màn hình quầy order

Màn hình web bán vé

Một số hình ảnh của khách hàng

This entry was posted in . Bookmark the permalink.