Triển khai thành công hệ thống VVPOS cho Sakura FoodCourt ở AEON Bình Dương

Ngày 10/11/2014, Việt Vang đã triển khai thành công hệ thống VVPOS cho khu ăn uống (17 nhà hàng của Nhật Bản) trong siêu thị AEON Bình Dương. Với lượng khách hàng khá lớn, VVPOS đã cung cấp hệ thống quản lý bán hàng cho chuỗi cửa hàng này. Các chức năng chính

  • Mua thẻ prepaid vào cửa (thẻ NFC)
  • Thực hiện mua đồ tại các quầy bằng thẻ prepaid
  • Trả thẻ, nhận lại tiền thừa.
  • Thống kê bán hàng cho riêng từng cửa hàng và Thống kê toàn bộ cửa hàng.

Sau đây là những hình ảnh hệ thống được triển khai dưới siêu thị AEON Bình Dương.

Bài viết liên quan