[GitLab] Xem code trực tiếp trên Git

Thông thường để xem và kiểm tra code do dev viết phải mở bằng IDE hoặc một phần mềm chuyên biệt. Điều này khá rắc rối nếu máy của người muốn xem không có các chương trình cần thiết hoặc người đó ít kinh nghiệm về IT.

Nếu code đó đã được up lên Git có thể đưa trực tiếp đường link đến file cần xem trên Git cho người đó và họ có thể kiểm tra code trực tiếp trên Git.

VD: https://git.***/***/***/***/app/src/main/java/asia/vv/fcblog/fragment/AFragment.java

Có thể đưa trực tiếp link phía trên để mở xem code bằng trình duyệt. Nếu cần chỉ định chính xác dòng nào trong file có thể thêm cú pháp.

VD: https://git.***/***/***/***/app/src/main/java/asia/vv/fcblog/fragment/AFragment.java#L211

Bài viết liên quan