[C#] Kinh nghiệm khi xử lý tín hiệu đọc từ Handy

Lỗi gặp phải

  • Lỗi xảy ra khi quét một mã vạch hoặc hình ảnh nhưng data lại điền liên tục vào 2 textbox thay vì 1 text box được chỉ định. Đã kiểm tra tất cả code điền dữ liệu vào textbox bị điền sai đó nhưng vẫn không thấy vấn đề. Lỗi xảy ra không thường xuyên nên rất khó debug.

Nguyên nhân

  • Code xử lý đọc đã đổ dữ liệu vào trước rồi mới tắt mắt đọc của Handy nên sau khi dữ liệu đổ vào đầu đọc vẫn tiếp tục ghi nhận dữ liệu
  • Ngay sau khi dữ liệu đổ vào textbox thứ 1 có một code tự động focus vào textbox thứ 2 liền sau đó, lúc này mắt đọc chưa tắt và vẫn đang đọc nên dữ liệu ngay lập tức được đổ vào textbox 2. Debug đoạn này không được do sự kiện của textbox 1 vẫn đang chạy nên con trỏ vẫn đi theo textbox 1.

Cách sửa

  • Tắt mắt đọc của Handy ngay sau khi nhận được dữ liệu để tránh trường hợp mắt đọc tiếp tục đọc sẽ điền tiếp dữ liệu.

Deprecated: Function WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/vietvang-test/html/wp-includes/functions.php on line 5697
Bài viết liên quan