Làm SEO cho trang web của bạn

Một trong những điều không thể thiếu trong chiến lược Online Marketing đó là làm SEO cho trang web.

Không có lý do gì mà bạn lại trì hoãn việc này, vì nếu không làm thì các công ty khác sẽ làm trước bạn, và đôi khi chỉ vì nó mà khách hàng họ tìm kiếm trên google và họ tìm đúng đối thủ của bạn và họ hợp tác, thì bạn sẽ vĩnh viễn mất đi khách hàng tiềm năng đó.

Xin giới thiệu một trang web mà chúng tôi đang đang làm SEO cho trang web hiện hữu.

1) Công ty: Sakatec (外壁工事)

2) Công ty Bảo vận

Nội dung:

  • Làm nhẹ ảnh, cải thiện CSS
  • Sửa tiêu đề, thẻ H1
  • Thêm backlink từ trang ngoài
  • Và các việc khác

 

Nếu các bạn muốn thực hiện SEO cho web của các bạn thì hãy liên lạc chúng tôi.
Nếu các bạn muốn sơn sửa lại tòa nhà (マンション 外壁工事) thì xin mời liên lạc công ty Sakatec nói trên.

Xin cảm ơn.

Bài viết liên quan