Lập TestCase

Lập testcase chi tiết từ những bước thực hiện đơn giản nhất ( insert , update , delete , search) . Đối với những lỗi thường xuyên xảy ra ( VD : format lỗi ) Nên tạo chữ to hoặc màu khác với cả test case để nhớ rõ cần kiểm tra lại những điểm này mỗi khi tạo phiên bản cài đặt mới . Với những lỗi giao diện cần lập trình viên phải tự kiểm tra . Bởi vì có nhiều điểm người test có thể thấy nhưng không thể diễn tả hết được .

Bài viết liên quan