Lịch nghỉ lễ/tết năm 2022

Thực hiện quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 115 của Bộ luật Lao động về việc người lao động hằng năm được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ và Điều 23, chương VI của Nội quy Công ty, Giám đốc Công ty CP TV & CC GPQT Chuẩn Việt Vang thông báo về việc nghỉ Lễ như sau:

 1. Nghỉ tết Dương lịch
 • Nghỉ 01 ngày 01/01/2022 (Thứ 7)
 • Nghỉ bù 01 ngày 03/01/2022 (Thứ 2).
 • Đi làm lại từ thứ 3 ngày 04/01/2022.
 1. Nghỉ tết Âm lịch
 • Nghỉ tết Âm lịch 05 ngày (Từ thứ 2 ngày 31/01/2022 đến hết ngày 04/02/2022).
 • Đi làm lại từ thứ 2 ngày 07/02/2022.
 1. Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/03/2022 AL)
 • Nghỉ 01 ngày (Chủ nhật nhằm ngày 10/04/2021 Dương lịch )
 • Nghỉ bù 01 ngày 11/04/2022 (Thứ 2).
 • Đi làm lại từ thứ 3 ngày 12/04/2022.
 1. 30/4 và Quốc tế Lao động (01/05)
 • Nghỉ 01 ngày 30/04/2022 ( Thứ 7)
 • Nghỉ 01 ngày 01/05/2022 ( Chủ nhật)
 • Nghỉ bù 02 ngày thứ hai 02/05/2022 và thứ ba ngày 03/05/2022.
 • Đi làm lại từ thứ 4 ngày 04/05/2022.
 1. Nghỉ lễ Quốc khánh (02/09)
 • Nghỉ 02 ngày từ thứ năm  ngày 01/09/2022 và thứ sáu ngày 02/09/2022.
 • Đi làm lại từ thứ 2 ngày 05/09/2022

6. Đối với các nhân viên đang trong giai đoạn thực hiện các dự án sẽ căn cứ vào yêu cầu công việc thực tế để yêu cầu làm việc vào một số ngày nghỉ nêu trên và sau đó sẽ được bố trí ngày nghỉ bù.

7.Toàn bộ nhân viên trong Công ty phải sắp xếp công việc đang thực hiện của mình như: Triển khai các công việc cần hoàn thành và báo cáo Giám đốc các công việc còn tồn đọng trước khi nghỉ lễ.

                                                                                                                                                                                   

GIÁM ĐỐC    

(đã ký, đóng dấu)

Hoàng Hải Triều

Bài viết liên quan