Phần mềm tự động điều chỉnh giao diện theo kích thước màn hình

Cả PC và điện thoại di động đều có vô vàn kích thước màn hình. Phần mềm sẽ tự động điều chỉnh giao diện để luôn thể hiện  như nhau trên mọi kích thước và tỉ lệ.

Giải pháp:

  • Trên C#: sử dụng property Anchor và Table Layout trong ToolBox.
  • Trên Android: Sử dụng thuộc tính LayoutSum và LayoutWeight.
Bài viết liên quan