1. Dành cho mọi người

1.1 Cách setting email công ty cho Outlook và cho Điện thoại

Hướng dẫn cài đặt mail công ty

[C#] Thư viện gửi email [System.Net.Mail] và [System.Web.Mail]

Những việc cần check khi muốn gửi email từ một ứng dụng bên thứ 3

1. 2 Nội quy cơ bản dành cho nhân viên, quy trình xin nghỉ phép.

Hướng dẫn cài đặt mail công ty

[C#] Thư viện gửi email [System.Net.Mail] và [System.Web.Mail]

Những việc cần check khi muốn gửi email từ một ứng dụng bên thứ 3

1.3 Yêu cầu về bảo mật thông tin (bắt buộc)

 

Hướng dẫn cài đặt mail công ty

[C#] Thư viện gửi email [System.Net.Mail] và [System.Web.Mail]

Những việc cần check khi muốn gửi email từ một ứng dụng bên thứ 3

1.4 Cách tạo tài khoản trên web Vietvang.net và cập nhật thông tin cá nhân.

Hướng dẫn cài đặt mail công ty

[C#] Thư viện gửi email [System.Net.Mail] và [System.Web.Mail]

Những việc cần check khi muốn gửi email từ một ứng dụng bên thứ 3