Sử dụng plugin có lựa chọn

Có rất nhiều plugin miễn phí và chất lượng, tuy nhiên cũng có không ít plugin nếu cài đặt cùng nhau có thể gây ra lỗi. Nếu một chức năng không quá phức tạp chúng ta có thể tự viết và tích hợp vào theme sẽ tốt hơn. Ngoài ra, nên sử dụng các plugin được cập nhật thường xuyên theo các version của wordpress , có nhiều lượt sử dụng cũng như có nhiều các đánh giá chất lượng plugin tốt.

Bài viết liên quan