Thuật ngữ chuyên ngành IT tiếng Nhật

Trong quá trình thực hiện các dự án IT với khách hàng Nhật, cũng như tổ chức training cho các bạn thực tập sinh học về từ vựng chuyên ngành IT tiếng Nhật, chúng tôi có tổng hợp được một số Thuật ngữ IT chuyên ngành tiếng Nhật thành file Excel theo các lĩnh vực như dưới đây.

  • 画面仕様書 – Từ vựng về thiết kế màn hình
  • 書士仕様書 – Từ vựng về yêu cầu
  • セキュリティ – Từ vựng về bảo mật
  • データベース – Từ vựng về Cơ sở dữ liệu
  • ユーザ向け – Từ vựng IT về cảm nhận người dùng
  • その他 – Từ vựng IT khác.

Link download file excel:Thuật ngữ IT tiếng Nhật

File excel có mã hóa. Quý vị nào quan tâm xin hãy liên lạc để chúng tôi cung cấp password mở file.


Deprecated: Function WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/vietvang-test/html/wp-includes/functions.php on line 5697
Bài viết liên quan