Thuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm

1/ Thế nào là dịch vụ phần mềm:

Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.

(Khoản 10, điều 3, Nghị định số 71/2007/NĐ-CP)

2/ Mức thuế suất thuế GTGT hiện hành:

Dịch vụ phần mềm KHÔNG CHỊU THUẾ

(Khoản 21, điều 4, Thông tư 219/2013/TT-BTC)

Bài viết liên quan