Trao đổi thông tin với khách hàng

Khi làm dự án mới cần phải trao đổi kỹ với khách hàng tránh tự ý làm để không phải mất thời gian và công sức chỉnh sửa sau này


Deprecated: Function WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/vietvang-test/html/wp-includes/functions.php on line 5697
Bài viết liên quan