Trao đổi thông tin với khách hàng

Khi làm dự án mới cần phải trao đổi kỹ với khách hàng tránh tự ý làm để không phải mất thời gian và công sức chỉnh sửa sau này

Bài viết liên quan