Xây dựng thành công phần mềm mô phỏng lan tỏa chất độc trong đất tại Nghệ An

Vừa qua chúng tôi đã phát triển phần mềm mô phỏng độ lan tỏa của chất độc trong đất ở các Huyện ở Nghệ An. Chức năng của phần mềm là dựa trên dữ liệu đầu vào (kinh độ, vĩ độ, nồng độ chất độc đo được) của một số điểm, để mô phỏng nồng độ chất độc của toàn vùng diện tích lân cận. Phần mềm cũng giúp vạch ra đường biên giới của vùng diện tích mà trong đó nồng độ chất độc lớn hơn giá trị chỉ định nào đó.
Các giải thuật toán học và đồ họa được thực hiện 100% bởi ý tưởng của nhân viên công ty Việt Vang, tạo nên tính độc đáo của phầm mềm. Hiện tại phần mềm chỉ hỗ trợ hệ điều hành Windows.

Một số hình ảnh về phần mềm và buổi nghiệm thu:

Buổi nghiệm thu

Phầm mềm mô phỏng lan tỏa chất độc
Bài viết liên quan