Xử lý tính toán đối với các phần mềm cần tính toán phức tạp

Đối với các phần mềm người dùng cần nhập số lượng lớn các con số để tính toán rất dễ xảy ra sai sót

Giải pháp: Viết các hàm tính toán chung tại nhiều điểm để chia nhỏ các giai đoạn tính toán. Chia nhỏ để dễ kiểm soát và rà lỗi khi có tính toán sai.


Deprecated: Function WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/vietvang-test/html/wp-includes/functions.php on line 5697
Bài viết liên quan