1. Dành cho mọi người

1.1 Cách setting email công ty cho Outlook và cho Điện thoại

1. 2 Nội quy cơ bản dành cho nhân viên, quy trình xin nghỉ phép.

1.3 Yêu cầu về bảo mật thông tin (bắt buộc)

 

1.4 Cách tạo tài khoản trên web Vietvang.net và cập nhật thông tin cá nhân.

1.5 Cách tạo tài khoản Backlog và cách ghi backlog

1.6 Cách tạo tài khoản MonthlyReport và cách ghi MonthlyReport

1.7 Quy định về việc lưu tài liệu lên GoogleDrive

1.8 Danh sách nhân viên (có cả số điện thoại)

1.9 Một số việc cần làm khi nghỉ việc.

2. Dành cho kỹ sư

2.1 Yêu cầu chung về coding

2. 2 Yêu cầu chung về sử dụng Git.

2.3 Yêu cầu chung về việc deploy lên server khách

2.4 Chuẩn code PHP

2.5 Chuẩn code C#

2.6 Yêu cầu chung về Database

 

2.7 Network:  IP, Port, VPN, DNS, Firewall,

3. Dành cho Kỹ sư cầu nối (BrSE)

3.1 Quy trình làm việc cơ bản của BrSE

3. 2 Các để ý về cách dùng thì trong tiếng Nhật

3.3 Danh mục các kiến thức mà một BrSE cần biết.

3.4 Nội dung khác

5. Các nội dung khác

5.1 Phiếu đề xuất mua đồ

5. 2 [Backlog] các public key của nhân viên công ty.

5.3 Liên quan đến việc làm quyết toán năm của từng Nhân viên

 

5.4 Liên quan đến việc đăng ký giảm trừ thuế TNCN